Aktualności

Czwartek z humanistyką na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

25 października młodzież Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku uczestniczyła w tzw. „Czwartkach z humanistyką” na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Organizatorką  wyjazdu była pani Bernardeta Kozicka, która zachęciła do udziału w wykładach uczniów klas: I e, II e, IV i oraz  II m.

Opiekunami wycieczki były również panie Danuta Nowasielska i Ewa Szulczewska. Tematyka spotkań, które prowadzili  wykładowcy uniwersytetu  była bardzo ciekawa i różnorodna; spotkała się z dużym zainteresowaniem naszych uczniów. Tak zatem wysłuchaliśmy prelekcji o polach bitew wczoraj, dziś i w przyszłości; dowiedzieliśmy się, czym różni się news od fake news. Z panem doktorem hab. M. Wolnym przenieśliśmy się w czasy starożytne, aby poznać prawdę o zarazach czy też analizowaliśmy zawiłe meandry ojczystego języka, aby rozpoznać dewiacje w języku. Problematyka kolejnych wykładów była następująca: Kolej transsyberyjska, czyli najdłuższa kolej świata, Kabaret Starszych Panów, mapa polityczna Europy. Ostatnim punktem wyjazdu była , już tradycyjna, równie oczekiwana,  wizyta w  Mc Donalds.
Tematy poruszane w cyklu wykładów na pewno wzbogaciły wiedzę uczniów i –kto wie?– może  zostaną przez nich wykorzystane na maturze ustnej lub pisemnej z przedmiotów humanistycznych.