Opublikowano 02.01.2019

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

Pełna treść ogłoszenia

Opublikowano 12.12.2018

Rekrutacja nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy chcą doskonalić kompetencje TIK w zakresie grafiki i poligrafii cyfrowej oraz kompetencje w zakresie przemysłu mody w ramach szkoleń przewidzianych w Projekcie odbędzie się w terminie od 3.01-28.02.2019r. Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji można znaleźć w zakładce Rekrutacja

Opublikowano 11.12.2018

W dniu 23 listopada 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą robót remontowo-budowlanych.

W związku z tym od stycznia do kwietnia 2019r. przeprowadzone zostaną prace adaptacyjne w wyniku których w ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie powstaną 2 pracownie dla kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej: Pracownia projektowania graficznego, Pracownia modelowania i drukowania cyfrowego , 1 pracownia dla kierunku technik przemysłu mody: Pracownia projektowania i modelowania ubiorów. W PCKP w Iławie powstaną 2 pracownie zajęć praktycznych dla kierunku technik przemysłu mody.

Po zakończeniu prac adaptacyjnych zostanie zakupiony wysokiej klasy sprzęt informatyczny, oprogramowanie i urządzenia specjalistyczne, zgodne z zaleceniami pracodawców, na potrzeby których modernizowane są kierunki. W ramach zadania prowadzone będą działania na rzecz wyrównywania szans płci i zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Jednoczesnie ZS i PCKP modernizują kierunki na potrzeby pracodawców z którymi podpisali stosowne porozumienia. Zmiany metod i treści kształcenia kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej polegają m.in. na: wprowadzeniu nowych metod dydaktycznych. Zmiany pozwolą uczniom nabyć nowe umiejętności w zakresie: - przygotowywania publikacji graficzno-tekstowych do procesu drukowania - obsługiwania programów graficznych pakietu Adobe w tym: Photoshop, Ilustrator, InDesign oraz drukarki i profesjonalnych programów do grafiki 3D - obsługi cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii - drukowania i metod wykańczania wydruków cyfrowych - pozyskiwania, przetwarzania i przygotowania projektów graficznych na potrzeby druku 3D. Zmiany metod i treści kształcenia kierunku technik przemysłu mody dotyczą realizacji zajęć teoretycznych zawodowych w pracowni wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i programy komputerowe wspomagające konstruowanie i modelowanie form odzieży. Program obok standardowych metod nauczania, tj.: wykładu informacyjnego i dyskusji dydaktycznej wzbogacony zostanie o nową metodę w formie pokazu z objaśnieniem z wykorzystaniem sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania graficznego typu Corel DRAW, materiałów multimedialnych oraz ćwiczeń. W zajęciach wykorzystywane będą dodatkowo tablice poglądowe, wzorniki. Na zajęciach praktycznych uczeń zyska możliwość poznania i obsługi nowoczesnego sprzętu tożsamego z występującym u pracodawców branży przemysłu mody, dzięki czemu nabędzie wyższe umiejętności praktyczne, których wymagają współpracujący z jednostkami edukacyjnymi przedsiębiorcy