Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie – szkoła nowych możliwości i perspektyw

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku to nowoczesna szkoła z wieloletnią tradycją, którą potocznie zaczęto nazywać „Budowlanka”. Wśród absolwentów naszej szkoły są profesorowie wyższych uczelni, artyści, biskupi,  prezydenci miast, liderzy społeczności lokalnych. Jego mury opuściło dotąd ponad x absolwentów. Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku to szkoła jednozmianowa, co daje młodzieży szansę udziału w kołach zainteresowań, działalności w wolontariacie. Tym, co wyróżnia nas, jest wysoki poziom nauczania, który dzięki zaangażowaniu i zawodowemu doświadczeniu gwarantuje grono pedagogiczne składające się z x nauczycieli. Uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki na egzaminie maturalnym.

W naszej szkole uczniowie mają możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu komputerowego, tablic multimedialnych, pracowni komputerowych, dobrze wyposażonej biblioteki, własnych szafek na odzież oraz niezbędnych pomocy szkolnych i sportowych. Zakres nauczanych przedmiotów od kilku lat rozszerzono o lekcje etyki.

Rodzicom uczniów „Budowlanki” umożliwiamy śledzenie osiągnięć ich dzieci, a także ułatwiamy kontakt z nauczycielami i wychowawcami dzięki możliwości bezpłatnego korzystania z dziennika elektronicznego. Szkoła jest miejscem bezpiecznym, funkcjonuje w niej monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.

Dłuższa wypowiedź Pani Dyrektor

mgr Elżbieta Gościńska, Dyrektor szkoły
placeholder

Certyfikaty