Dyrektor szkoły

     Image

Od 1 września 2011r. dyrektorem szkoły jest    mgr Elżbieta Gościńska.

Pani Dyrektor Elżbieta Gościńska urodziła się w Kętrzynie, gdzie ukończyła szkołę podstawową i średnią.
Studia ukończyła w filii Uniwersytetu Warszawskiego w  Białymstoku na wydziale matematyczno-przyrodniczym, kierunek matematyka.
Kocha pracę z młodzieżą i ma duże doświadczenie w pracy pedagogicznej na różnych etapach edukacji.

Swoją działalność dydaktyczną rozpoczęła w Kętrzynie pełniąc funkcję wicedyrektora w Centrum Kształcenia Ustawicznego i równolegle pracując z dziećmi w Szkole Podstawowej i z trudną młodzieżą z różnymi problemami w Ochotniczym Hufcu Pracy. Była tam też założycielką i dyrektorem Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego z uprawnieniami szkoły publicznej. Od 2006 roku pracuje w naszej szkole jako nauczyciel matematyki, a od 2011 r. jest dyrektorem szkoły. Głównym kierunkiem pracy pani Dyrektor jest modernizacja szkoły i unowocześnianie procesu dydaktycznego. Chce współtworzyć szkołę otwartą, przyjazną, w której młodzież rozwija swoje zainteresowania, osiąga wysokie wyniki w nauce i sukcesy podczas konkursów i olimpiad. Planuje otworzyć nowe kierunki kształcenia. Marzy, aby w otoczeniu naszej szkoły powstało wielofunkcyjne boisko sportowe, było dużo zieleni, tak aby uczniowie tu odpoczywali i regenerowali siły do dalszej pracy na lekcjach.

Pani Dyrektor lubi i ceni młodzież za ciekawość świata, otwartość i elastyczność.

Celem pracy jest stwarzanie warunków rozwoju i wzrastania uczniom, tak aby odnaleźli się na rynku pracy i odnieśli sukces zawodowy. Stara się  tak pokierować  procesem wychowawczym , żeby uczniowie naszej szkoły stawali się odpowiedzialni za własne decyzje i wybory , aby potrafili stawić czoło przeciwnościom i umieli uszanować drugiego człowieka, pomóc mu i zobaczyć w nim siebie.

Wicedyrektorzy

Image

mgr Małgorzata Wolańska
Pracuje w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie od 2008 roku jako nauczyciel języka angielskiego i włoskiego. W roku szkolnym 2015/2016 pełniła funkcję Kierownika kształcenia zawodowego. Uważa, że nauczanie to przede wszystkim spotkanie                z drugim człowiekiem, podczas którego przekazywana jest wiedza i doświadczenie. Przygotowuje uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych oraz Międzynarodowym Egzaminie z języka włoskiego (CILS). Czas wolny spędza w gronie rodzinnym, podróżuje, czyta książki i słucha muzyki.

Image

mgr inż. Mirosława Świniarska
Mirosława Świniarska pracuje w szkole od 1984 roku jako nauczyciel przedmiotów budowlanych. Wcześniej była opiekunem Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy naszej szkole i kierownikiem kształcenia praktycznego oraz zastępcą dyrektora od 2010 roku. „Moim sukcesem są sukcesy moich uczniów i ich kariery zawodowe” – mówi pani Wicedyrektor. Lubi dobre książki i podróże.

Kadra szkoły

Joanna Tarnowska

 mgr Mirosław Szczypski

Pan mgr Mirosław Szczypski absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku.
W Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie od września 2006r. Oprócz prowadzenia lekcji wychowania fizycznego jest organizatorem wielu imprez i zawodów sportowych. Jego podopieczni z sukcesami reprezentują naszą szkołę w  lekkiej atletyce, biegach przełajowych, tenisie stołowym i piłce nożnej.
Zwolennik rekreacji ruchowej i aktywnego spędzania czasu wolnego.
W roku szkolnym 2018/19 pełni funkcję kierownika kształcenia zawodowego.

mgr Wojciech Tarnowski

Pracuje w szkole od 1993 jako nauczyciel wychowania fizycznego, w latach 2006- 2008 pełnił funkcję dyrektora Publicznego Gimnazjum w Bielicach, a od 2008r. Kierownika internatu w naszej szkole. Był piłkarzem w Iławskim Klubie Sportowym „Jeziork” ,następnie jego trenerem, a obecnie jest trenerem trzecioligowej drużyny piłki nożnej „Sokół” Ostróda. W wolnym czasie uprawia sport, zwiedza kraj i świat.

mgr Katarzyna Cherek

Pracuje w szkole od 1999 roku jako wychowawca w internacie, od 1 września
2015 roku jest pedagogiem szkolnym.

Godziny pracy Pedagoga Szkolnego:

Poniedziałek Wtorek  Środa  Czwartek Piątek
930 – 1500  930 – 15 30  900 – 1330   800 – 1300  800 – 1300

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

  • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji rodzinnej.
  • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
  • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
  • Nie potrafisz  porozumieć się z nauczycielem.
  • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
  • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
  • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
  • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.
Agnieszczak Lucyna matematyka
Borucki Łukasz historia, historia i społeczeństwo, informatyka
Brzozowska Marta wychowawca w internacie, język niemiecki
Ćwikliński Sławomir religia
Cherek Jarosław teoretyczne przedmioty informatyczne
Cherek Katarzyna pedagog, zajęcia rewalidacyjne
Drozdowski Marcin teoretyczne przedmioty budowlane
Etmański Radosław teoretyczne przedmioty drogowe
Etmańska Beata wychowawca w internacie
Gatlik-Przytuła Adriana wychowanie fizyczne
Gościńska Elżbieta dyrektor, matematyka
Gościński Jarosław religia greckokatolicka
Gnieciak Danuta teoretyczne przedmioty krawieckie
Grala Waldemar teoretyczne przedmioty informatyczne
Iwankowska Dorota wychowawca w internacie
Jurczak Karol nauczyciel muzyki PMDK
Karbowska Hanna język polski, wiedza o kulturze
Karpińska Anetta język polski, zajęcia rewalidacyjne
Kiersnowski Jan nauczyciel muzyki PMDK
Kondrat Ludmiła język angielski
Korobczyc Paweł teoretyczne przedmioty budowlane
Kowalewski Michał nauczyciel muzyki PMDK
Kowalska Katarzyna matematyka
Kozicka Bernardeta język polski
Kędziorska Magdalena teoretyczne przedmioty informatyczne
Kędziorski Leszek teoretyczne przedmioty informatyczne
Kruk Robert wychowawca w internacie
Kubska Renata chemia, matematyka, bhp
Lasowa-Niewelt Magdalena historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, podstawy prawa
Lempek Monika język angielski
Lewko Walerian religia
Madujska Anita wychowawca w internacie, biologia
Michalewska Elżbieta teoretyczne przedmioty ekonomiczne
Mirowski Michał religia
Mówińska Alicja geografia
Nourain Lucyna język angielski
Nowasielska Danuta bibliotekarz, język polski
Nowotnik Marzena wychowawca w internacie
Olszta Anita język niemiecki
Olszewski Paweł

współorganizacja kształcenia integracyjnego,

informatyka, zajęcia rewalidacyjne

Paszkiewicz Marta bibliotekarz
Pawłusik Krystyna podstawy przedsiębiorczości, fizyka, działalność  gospodarcza, doradztwo zawodowe
Piontkowska Ewa teoretyczne przedmioty budowlane
Prange Waldemar religia
Rojczyk-Świąder Barbara matematyka
Rynkowski Sebastian religia, informatyka
Skoczeń Leszek teoretyczne przedmioty budowlane
Skrzypiec Tomasz historia, historia i społeczeństwo,
Sobotka Magdalena język angielski, zajęcia rewalidacyjne
Syguła Joanna język niemiecki
Szczypiński Krzysztof wychowanie fizyczne
Szczypski Mirosław

kierownik kształcenia zawodowego, wychowanie

fizyczne

Szulczewska Ewa teoretyczne przedmioty ekonomiczne
Świniarska Mirosława wicedyrektor, teoretyczne przedmioty budowlane
Tarnowski Wojciech kierownik internatu
Urbańska Aneta edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
Urbański Marcin informatyka, teoretyczne przedmioty informatyczne
Witkowska Judyta język angielski
Wolańska Małgorzata wicedyrektor ,język angielski, język włoski
Woźniak Izabela fizyka, matematyka
Zakrzewska Joanna teoretyczne przedmioty krawieckie
Zakrzewski Rafał teoretyczne przedmioty informatyczne
Zimnowodzka Lidia wychowanie fizyczne
Żelazna Marzena matematyka