Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Dnia 15 listopada 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczysta gala, na której wręczono Stypendia  Prezesa Rady Ministrów, są one przyznawane rokrocznie od 1997 roku.

Mogą je otrzymać uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej (ukończenie której umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości), którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach rezultaty co najmniej dobre. Z naszej szkoły stypendium  otrzymała uczennica:  klasy II m – Maria Szczekało.  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Pedagog – pani Katarzyna Cherek