Szkolny konkurs języka polskiego

14 grudnia w świetlicy szkolnej odbył się kolejny już Szkolny Konkurs Językowy pod hasłem   „Historia Polski zapisana w języku”. Wzięło w nim udział 20 uczniów. Z twórczości pisarzy  i poetów XX-lecia międzywojennego wybrane zostały zagadnienia językowe różnego typu, z którymi zmagali się uczniowie.

 

 

Były zatem: kolokwializmy w wierszu J. Tuwima, odmiany czasowników, rzeczowników, które wystąpiły w poezji i piosence tego okresu;  dominująca funkcja językowa we fragmencie przemówienia i wiele innych. Organizatorkami konkursu były panie Hanna Karbowska  i Danuta Nowasielska. Oto wyniki konkursu:

I miejsce- Joanna Dzido z klasy I g

II miejsce-Damian Krajewski z klasy II j

III miejsce-Karolina Kresimon z klasy III e